دانلود فایل


دانلود پاورپوینت دستور کار آزمایشگاه فیزیک جدید - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پاورپوینت دستور کار آزمایشگاه فیزیک جدید

دانلود فایل دانلود پاورپوینت دستور کار آزمایشگاه فیزیک جدید فهرست آزمايشات:
.1آزمايش اثر فتو الكتريسيته.2آزمايش اندازه گيري e/m الكترون.3آزمايش سري بالمر.4آزمايش اثر هال.5آزمايش ميليكان.6آزمايش پديده زيمن.7آزمايش تابش جسم سياه.8آزمايش گسيل و جذب نور.9آزمايش تشديد اسپين الكترون.10آزمايش فرانك هرتز اثر فوتوالكتريسيته:وسائل آزمايش: دستگاه آزمايش اثر فتوالكتريسيته، لامپ جيوه پرفشار منبع تغذيه لامپ جيوه، پايه مكعبي شكل، منبع ولتاژ و تقويت كننده جريان مدل5117 .
هدف آزمايش: انجام آزمايش فتوالكتريسيته، مشاهده كوانتومي بودن انرژي فوتون و تعيين ثابتh پلانك.
ملاحظات نظري: نيمي از يك محفظه شيشه اي خلأ كه از فلزي قليايي مثلاً پتاسيم پوشيده شده بعنوان كاتد و ميله فلزي كه در محل محور ان قرار گرفته است بعنوان آند عمل مي نمائيد.
هرگاه فوتوني با بسامد f به كاتد برخورد كند، در صورتيكه انرژي آن كافي باشد الكتروني از فلز به بيرون پرتاب مي گردد(اثر فتوالكتريك بيروني). برخي از الكترون هاي پرتاب شده به آند مي رسند لذا ولتاژ V بين اند و كاتد برقرار مي شود تا انرژي جنبشي بيشينه الكترون ها را كه از معادله انيشتن بدست مي آيد به انرژي پتانسيل U تبديل و آن ها را قبل از رسيدن به آند متوقف نمايد.
طبق معادله انشتن : كه در آن A تابع كار مربوطه به سطح كاتد، v سرعت الكترون خارج شده از كاتد و m جرم حالت سكون الكترون است . بنابراين فقط
الكترون هائي به آند مي رسند كه انرژي پتانسيل آنها با انرژي جنبشي شان برابر گردد.
يك انرژي پتانسيل تماس اضافي φ كه بخاطر يكسان نبودن سطح آند و كاتد ظاهر مي شود، رابطه را به صورت زير در مي آورد:
اگر فرض كنيم كه A و φ از بسامد نور f تابشي مستقل هستند، يك رابطه خطي بين ولتاژ V و بسامد نور بدست مي آيد. كه e بار الكتريكي الكترون است.
هرگاه نمودار تغييرات V بر حسب f و ضزيب زاويه اين نمودار خطي را بدست آوريم براي h خواهيم داشت: h= 6/7 * 10-34 JSec
كه خطاي استاندارد آن حدود ∆h=0/3 * 10-34 Sec مي باشد.
روش آزمايش: لامپ جيوه پرفشار را به منبع تغذيه آن متصل و روشن كنيد تا گرم شود. گرم شدن لامپ حدود 3 دقيقه طول مي كشد.
توجه مهم:
اشعه ي فرا بنفش لامپ جيوه براي چشمان شما بسيار مضر است
لذا مراقبت كنيد كه نور مستقيم لامپ به چشمان شما و دوستانتان
نتابد و از نگاه كردن مستقيم به داخل محفظه آن بپرهيزيد.
درب دستگاه را برداريد و مسير نور را كه پس از عبور از عدسي، شكاف و منشور و بازتابش از آينه به سلول فتوالكتريك مي رسد تعقيب كنيد و يك قطعه كاغذ سفيد در محل شكاف ورود نور به سلول فتوالكتريك قرار دهيد و محل
شكاف و عدسي ابتداي دستگاه را طوري تنظيم كنيد كه تصاوير رنگي شكاف
بوضوح مشاهده و در يكديگر وارد نشده باشند. به كمك پيچ هاي مربوطه وضعيت آينه و محل سلول را طوري تنظيم كنيد كه بخش مورد نظر طيف جيوه (به صورت تكرنگ) به سلول برسد. با توجه به طيف جيوه طول موج آنرا تعيين و يادداشت كنيد. درب دستگاه را كاملاً ببنديد تا از ورود نور اضافي محيط آزمايشگاه به سلول جلوگيري شود. در محل استقرار لامپ جيوه يك دريچه فلزي قرار دارد كه در مواقع لزوم مي توانيد آنرا ببنديد تا مانع ورود نور لامپ جيوه به دستگاه شويد. بدنه دستگاه را توسط يك سيم مناسب به سيم زمين آزمايشگاه متصل نمائيد تا از بروز اختلالات احتمالي جلوگيري و دقت آزمايش زياد تر گردد. به كمك يك سيم هم محور (Coaxial) خروجي دستگاه كه كاتد و آند سلول فتو الكتريك است را به دستگاه اندازه گيري كه داراي تقويت كننده است متصل نمائيد.
دستگاه اندازه گيري به صورتي عمل مي كند كه قادر است ولتاژ معكوس به سلول داده و شدت جريان مدار را اندازه گيري نمايد كه نمودار مدار آن بصورت شكل 1 است:
دريچه ورود نور دستگاه فتوالكتريك را ببنديد و دستگاه اندازه گيري را روشن كنيد پس از چند دقيقه كه گرم شد و به حالت پايدار رسيد، ولتاژ معكوس را روي صفر قرار داده و توسط پيچ صفر
كننده(Zero ad.) گالوانومتر دستگاه اندازه گيري را صفر كنيد. دامنه تقويت را توسط پيچ مربوطه افزايش داده مجدداً گالوانومتر را صفر كنيد و اين عمل را براي دامنه هاي تقويت بالاتر نيز تكرار كنيد.
حال دريچه را باز كنيد و انحراف عقربه گالوانومتر را ملاحظه نمائيد.
ولتاژ معكوس را بتدريج اعمال كنيد تا عقربه گالوانومتر به صفر برسد به محض صفر شده گالوانومتر ديگر تغييري در ولتاژ معكوس ايحاد ننمائيد و ولتاژ را قرائت نمائيد اين عمل را چندين بار تكرار كنيد و ولتاژ را قرائت و ميانگين را يادداشت نمائيد.
دامنه تقويت را صفر كنيد و درب دستگاه را برداشته و طول موج ديگري را به سلول بتابانيد و براي آن نيز مراحل فوق را تكرار و ميانگين ولتاژ معكوس را يادداشت نمائيد. پس از آنكه مراحل براي كليه طول موج هاي لامپ جيوه انجام شد منحني ولتاژ را بر حسب بسامد نور مطابق شكل 2 ترسيم كنيد.
شامل 156 اسلاید powerpoint


دانلود پاورپوینت دستور کار آزمایشگاه فیزیک جدید


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کار آزمایشگاه فیزیک جدید

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک جدید.rar: حجم فایل 1,640 KB: تاریخ انتشار 1395/07/12 11:31 PM: دریافت لینک دانلود. چنانچه این فایل را ناقض قوانین و مقررات سایت می دانید، لطفا به ما گزارش دهید. تبلیغات تبلیغات شما در اینجا: کلیه حقوق محفوظ ...

دانلود جزوه آزمایشگاه فیزیک حرارت

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۱ «گروه سوم» اعضای گروه حسین آخوندپورامیری ، شایان درزی گروه چهارشنبه ۱۳:۷۱-۱۳:۷۱ آزمایش شماره ۳ « تحقیق قانون ژول» ...

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک جدید

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک جدید.rar: حجم فایل 1,640 KB: تاریخ انتشار 1395/07/12 11:31 PM: دریافت لینک دانلود. چنانچه این فایل را ناقض قوانین و مقررات سایت می دانید، لطفا به ما گزارش دهید. تبلیغات تبلیغات شما در اینجا: کلیه حقوق محفوظ ...

پاورپوینت دستور كار آزمایشگاه فیزیك جدید

برچسب ها : پاورپوینت دستور كار آزمایشگاه فیزیك جدید, فیزیك جدید, آزمایشگاه فیزیك جدید, دستور كار آزمایشگاه فیزیك جدید, تحقیق درمورد آزمایشگاه فیزیك, دانلود مقاله آزمایشگاه فیزیك جدید, آزمایش اثر فتو الكتریسیته, آزمایش ...

دانلود پاورپوینت: آزمایشگاه فیزیک جدید 156 اسلاید

دانلود پاورپوینت: آزمایشگاه فیزیک جدید 156 اسلاید دانلود پاورپوینت های دروس رشته فیزیک | دیتا کالا : مرجع دانلود پاورپوینت، تحقیق، مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی، جزوه، پرسشنامه پایان نامه و ...

پاورپوینت فیزیک - datakala.com

دانلود پاورپوینت درس فیزیک جدید 2 202 اسلاید عنوان پاورپوینت: فیزیک جدید 2 فهرست مطالب پاورپوینت:

پاورپوینت فیزیک - datakala.com

دانلود پاورپوینت درس فیزیک جدید 2 202 اسلاید عنوان پاورپوینت: فیزیک جدید 2 فهرست مطالب پاورپوینت:

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک جدید

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک جدید.rar: حجم فایل 1,640 KB: تاریخ انتشار 1395/07/12 11:31 PM: دریافت لینک دانلود. چنانچه این فایل را ناقض قوانین و مقررات سایت می دانید، لطفا به ما گزارش دهید. تبلیغات تبلیغات شما در اینجا: کلیه حقوق محفوظ ...

آزمایشگاه فیزیک - memarweb.rozblog.com

دانلود پاورپوینت: آزمایشگاه فیزیک جدید 156 اسلاید علمی،فیزیک،نجوم گامی به پیش در راستای "اتم ترونیک" با اولین مشاهده "اثر اسپین هال ...

آزمایشگاه فیزیک - memarweb.rozblog.com

دانلود پاورپوینت: آزمایشگاه فیزیک جدید 156 اسلاید علمی،فیزیک،نجوم گامی به پیش در راستای "اتم ترونیک" با اولین مشاهده "اثر اسپین هال ...

گزارش كار آزمايشگاه فيزيك جديد مدرن

دانلود رایگان گزارشکار (دستور کار ) آزمایشگاه فیزیک چدید مدرن با لینک مستقیم مخصوص اعضا سایت لینک دانلود اصلاح شد

پاورپوینت دستور كار آزمایشگاه فیزیك جدید

برچسب ها : پاورپوینت دستور كار آزمایشگاه فیزیك جدید, فیزیك جدید, آزمایشگاه فیزیك جدید, دستور كار آزمایشگاه فیزیك جدید, تحقیق درمورد آزمایشگاه فیزیك, دانلود مقاله آزمایشگاه فیزیك جدید, آزمایش اثر فتو الكتریسیته, آزمایش ...

دانلود رایگان با لینک مستقیم گزارشکار آزمایشگاه فیزیک جدید

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک جدید با لینک مستقیم همراه با عدد گذاری مناسب دانشجویان رشته فیزیک دانلود با لینک مستقیم حجم :9.21 مگا بایت,دانلود رایگان با لینک مستقیم گزارشکار آزمایشگاه ...

دانلود فایل کامل گزارش کار آزمایشگاه فیزیک | نیکروز ارتیکل

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک گزارش کار آزمایشگاه فیزیک دسته بندیفیزیک فرمت فایل doc حجم فایل 8148 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 40مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیکگزارش کار آزمایشگاه

دستور کار آزمایشگاه فیزیک2 | تاپ درس|topdars.ir

دستور کار آزمایشگاه فیزیک2 بصورت فایل pdf می باشد. تعداد صفحات :55 … دریافت فایل . برچسب‌ها: دستور کار آزمایشگاه فیزیک2. مطالب مرتبط. کتاب کوانتوم زتیلی. نوامبر 25, 2018. کتاب principles of nano-optics. نوامبر 25, 2018. پاورپوینت در زمینه شیمی ...

دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 2 رشته صنایع ...

دانلود رایگان گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲ در رشته مهندسی صنایع در قالب فایل Zip و با لینک مسقیم و بدون نیاز به ثبت نام در سایت بیست فایل تهیه شده است. دریافت تمامی جزوات و نمونه سوالات و کتاب ها کاملا رایگان می باشد.

دانلود رایگان با لینک مستقیم گزارشکار آزمایشگاه فیزیک جدید

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک جدید با لینک مستقیم همراه با عدد گذاری مناسب دانشجویان رشته فیزیک دانلود با لینک مستقیم حجم :9.21 مگا بایت,دانلود رایگان با لینک مستقیم گزارشکار آزمایشگاه ...

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک جدید دانلود

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۲ (مهندس طهماسبی)، این مجموعه ی کامل گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۲ است و به تمامی سوالات پاسخ داده شده است که توسط آقای مهندس ایوب ...

بک دراپ نوزاد تاب و شاخه سنبل

گزارش کاراموزی در تابلو سازی به صورت word

دانلود تحقیق درمورد ادبیات حماسی

آبجکت های اتوکد ابزار و مبلمان و نمای کلاسیک

هوا بفروشید میلیونر شوید ! متفاوت ترین بسته کسب درآمد

مقاله درمورد.. شعراي اپيكور چه كساني هستند و تفكرات آنها چيست

تحقیق درمورد پيكاسو و زندگي او

تحقیق درباره بررسي عفونتهاي انگلي و قارچي در بيماران رواني مزمن

دانلود تحقیق کامل درمورد سیستم سوپاپ 10 ص

دانلود فایل گزارش کارورزی1.