دانلود فایل


دانلود مقاله کامل درباره اصول ایمنی ساختمان - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره اصول ایمنی ساختمان

دانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره اصول ایمنی ساختمان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :23

بخشی از متن مقاله
ایمنی ساختمان
اصول ساختمان های صنعتی:
برای طراحی ساختمانهای صنعتی آگاهی و آشنایی دقیق ازعملیات کارخانه ای که درآن احداث خواهد شد از شروط اساسی طراحی ساختمان آن است :
سطوح مورد نیاز فضاهای یک ساختمان صنعتی براساس فضای مورد احتیاج:
* ماشین آلات
* تولید سالانه
* تعدادکارگران و کارمندان شاغل
* انبارهای مورد نیاز
* رستوران
* آشپزخانه
* تأسیسات جنبی کارخانه و سریسهای مورد نیاز ( توالتها- دوشها- آسانسور- پله و...) و نهایتاً فضای سرکولاسیون مناسب با توجه به عملکرد کارخانه ، تعیین میگردد.
احتیاجات ویژه ای که در رابطه با ساختمانهای صنعتی از نظر بهداشت و سلامتی و رفاه کارگران و کارمندان آن مطرح میگردد، عبارتند از:
- حداکثر رطوبت مصنوعی
- سطوح روشنایی مورد نیاز
- تهویه مناسب
- دوشها و سرویسها
- رختشویخانه
- مجزا سازی بخش ماشین آلات
- خروجیهای فرار در مواقع آتش سوزی
- در نظز گرفتن حداقل فضای مورد نیاز افراد( معمولاً 11 متر مربع برای هر نفر)
- گرم سازی و خنک سازی هوای کارخانه
- تهیه آب آشامیدنی مورد نیاز
- حفاظت از تصادفات
- تأسیسات آتش نشانی
- بخش کمکهای اولیه
در طرح بندی بخشهای مختلف و عرض مسیرهای گذرگاهها با توجه به نوع ماشین آلات وفضای کار سیرکولاسیون مناسبی راباید درنظرداشت. فضاهای انبار – وسایل حمل و نقل و ماهیت کارخانه مشخص کننده تعداد طبقات آن میباشد و با توجه به این موارد ساختمان را یک طبقه – دو طبقه و يا بصورت ساختمان آشیانه ای احداث می نمایند ارتفاع بخشهای مختلف یک کارخانه با توجه به فونکسیون آن تعیین میگردد . در صورتیکه طراحی یک ساختمان صنعتی بطور صحیح و دقیق انجام شود. باعث ایجاد شرایط کاری مناسب و درنتیجه کارآیی بهتر و افزایش تولیدات کارخانه خواهد بود.
بطور معمول برای استفاده بهتر از نورآفتاب سیستم طراحی ساختمانهای صنعتی باید بصورتی باشد که طول آنها( جهت نورگیرها) به سمت شمال وجنوب قرارداده شود و درحقیقت بتواند از نور شمال وجنوب که مناسبتر است بهره گیرد، جهت توسعه درساختمانهای صنعتی را نیزهمواره بایستی در نظر گرفت.
درمورد پنجره های ساختمان های صنعتی باید سعی شود که نورمورد نیاز رابداخل ساختمان هدایت نماید. پنجره های فلزی با شیشه های شفاف سیم داد ارحجتر می باشند. ابعاد شیشه های پنجره ها در صنایع سنگین 20% متر مربع و در کارخانه های ساکت وکم سرو صدا 60% الی 80% مترمربع در نظر گرفته میشوند . بایستی سعی شود ⅓ سطح پنجره ها برای تهویه باز باشند.
2- مقررات حفاظتی و ایمنی ساختمان کارگاهها:
الف- عوامل اطمینان:
کلیه ساختمانهای دائمی و موقتی و مؤسساتی که مشمول مقررات قانون کارمي باشند باید از نقطه نظر ساختمانی واجد استحکام کامل بوده و در محاسبه پایه و سقف و کفها رعایت نکات زیربشود:
1- تحمل فشار ناشی از حداکثر بارها و اشیاء ثابت و متحرک.
2- تحمل فشار ناشی از ریزش برف – باران- یخبندان – باد و طوفان.
3- تحمل فشار ناشی از بارهای معلق.
4- اتاقها ومحل کار دائم باید لاقل 3 مترازکف تا ازسقف ارتفاع داشته و فضای آن باید برای حداکثر اشخاص که درآن محل کار میکنند برای هر نفر12 متر مکعب کمتر نباشد.
ب- کف سازی:
- کف اطاقها و قسمتهائیکه محل عبور کارگران بوده ویا برای حمل و نقل مواد تخصیص داده شده بایستی صاف وهمواربوده وعاری ازحفره و سوراخ – برآمدگی ناشی از پوشش بی تناسب مجاری- میخ وپیچ و مهره و لوله – دریچه یا برآمدگی و برجستگی و هرگونه موانعی باشد که ممکن است موجب گیر کردن و یا لغزیدن اشخاص گردد.
- کف اطاقها و راهروها وپیاده روها نباید در شرایط عادی هیچگونه لغزندگی داشته باشد.
- محلهای رفت وآمد ، حمل و نقل مواد و همچنین جهت حرکت اصلی با علامت گذاری توسط رنگ مشخص روی زمین معلوم و روشن باشد.
- کف کارگها بایستی قابل شستشو بوده و درمواردی که نوع کار موجب ریخته شدن آب در کف گردد بایستی شیب کافی داشته باشد که آبها را بسمت مجاری فاضل آب هدایت نمائید.
ج- پلکانها:
1- کلیه پلکانها- سکوها- و پاگردها باید استحکام کافی داشته باشد و تحمل فشارو سنگینی بارهای عادی را داشته باشد.
2- پلکانها و سکوهایی که ازمصالح مشبک ساخته شده اند ابعاد چشمه های آن نباید از 25 میلیمتر تجاوز نماید تا اشیاء متفرقه امکان سقوط از آنرا نداشته باشند.
3- طول پلکانها با استثنای سرویس یا امدادی نباید در هیچ مورد از90 سانتيمتر کمتر باشد.
4- اختلاف سطح بین دو پاگرد نباید هیچگاه از70/3 متر تجاوز کند.
5- غیرازپلکانهای سرویس یا امدادی عرض هر پایه بدون محاسبه حاشیه یا برآمدگی آن نباید از 33 سانتیمترکمتر باشد و ارتفاع پله بین14 تا 29 سانتیمتر خواهد بود.
6- کلیه پلکانها بایستی از طرف پرتگاه بوسیله نرده های مخصوص پلکان حفاظت شوند.
3 - آیین نامه ومقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها :
16003 ماده 3 : اتاقها و محل دائم باید لااقل 3 متر از کف تا سقف ارتفاع داشته و فضای آن برای حداکثر اشخاصی که درآن محل کار میکنند برای هر نفر 12 متر مکعب کمتر نباشد.
تبصره 1 : درمحاسبه متر مکعب فضا، حجم اشغال شده بابت اثاثیه ماشین الات ومواد ولوازم چیزی کسر نمی گردد.
تبصره 2: درساختمانهائیکه ارتفاع هر طبقه ازفضای کار از 4 متر متجاوز باشد برای محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع 4مترمنظور ومحاسبه میگردد.
16004: در فضای کارگاه نصب ماشین آلات و يا قراردادن اشیاء و محصولات نباید مزاحمتی برای عبور و مرور یا کارگران ایجاد نماید.
16007 ماده 7: کف اتاقها و راهروها و پیاده روها نباید در شرایط عادی هیچگونه لغزندگی داشته و یا ازمصالحی ساخته و یا از موادی اندود شده باشند که در نتیجه رفت و آمد ایجاد ناراحتی و گردو خاک و سائیدگی و درنتیجه لغزندگی ایجاد شود.
16009 ماده9: کف کارگاهها بایستی قابل شستشو بوده ودر مواردی که نوع کار موجب ریخته شدن آب در کف گردد بایستی شیب مناسب داشته باشد که آبها را بسمت مجاری فاضلاب هدایت نماید.
16028 ماده28: عرض پلکانها به استثنای پلکانهای سرویس يا امدادی نباید در هیچ مورد از 90 سانتیمتر کمتر باشد.
16130 ماده 130: برای کارگرانی که درخارج از سالنها و درمحوطه کارخانه و اطراف ساختمانها ( در فضای آزاد) مشغول کار هستند می بایستی حفاظ و سایبان پیش بینی شود.
16131 ماده131: قسمتهای روباز و اطراف کارخاه که عنوان حیاط دارد باید همیشه طوری ساخته شود که آب درکف آن نماند وگل نشود و همیشه اوقات نظیف وتمیز باشد تارفت و آمد به ساختمانهای کارخانه وحمل ونقل مواد وتجهیزات مختلف آنها بسهولت صورت گیرد.
16133 ماده 133: چنانچه در صحن کارخانه گودال مانند: چاله ، حفره وچاه و نهر وجود داشته باشد بایدروی دهانه آنها با وسایل محکم و اطمینان بخش مستود گردد یا اطراف آنها نرده محکمی نصب شود.
16165 ماده165: حداقل عرض گذرهای بین ماشین آلات تأسیسات و یا انبوه مواد درکارگاهها 60 سانتیمتر است.
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


اصول ایمنی ساختمان


دانلود تحقیق درمورد اصول ایمنی ساختمان


مقاله درباره اصول ایمنی ساختمانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله ایمنی آسانسور - jurnalfile.rozblog.com

... دانلود مقاله درباره ... اصول ایمنی ... دانلود-مقاله-ساختمان ...

دانلود کتاب اصول گودبرداري و ايمني گود - مهندسی عمران

دانلود پروژه کامل ساختمان ... مقاله دانلود ... رعایت اصول مهندسی و ایمنی ...

مقاله ایمنی آسانسور - jurnalfile.rozblog.com

... دانلود مقاله درباره ... اصول ایمنی ... دانلود-مقاله-ساختمان ...

مقاله ایمنی آسانسور - meweblog.rozblog.com

مقاله درباره ... mag-iran.com/دانلود-مقاله-ساختمان-اسانسور-ها ... مقاله اصول ایمنی در ...

مقاله ایمنی آسانسور - meweblog.rozblog.com

مقاله درباره ... mag-iran.com/دانلود-مقاله-ساختمان-اسانسور-ها ... مقاله اصول ایمنی در ...

مقاله ایمنی ساختمان ها در برابر حریق :: دانلود فایل

مقاله ایمنی ساختمان ها ... و دست یافتن به ایمنی کامل در ... دانلود مقاله ایمنی ...

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان | پرشین مقاله

برای خرید مقاله اصول و مباني ... مبحث ساختمان سازی دارای ... مقاله رايگان دانلود مقاله ...

مقاله ایمنی آسانسور - meweblog.rozblog.com

مقاله درباره ... mag-iran.com/دانلود-مقاله-ساختمان-اسانسور-ها ... مقاله اصول ایمنی در ...

مقاله ایمنی آسانسور - masterfile.rozblog.com

... · دریافت مقاله کامل…,مقاله ایمنی ... دانلود-مقاله-ساختمان ... مقاله اصول ایمنی ...

دانلود کتاب اصول گودبرداري و ايمني گود - مهندسی عمران

دانلود پروژه کامل ساختمان ... مقاله دانلود ... رعایت اصول مهندسی و ایمنی ...

مقاله ایمنی در گودبرداری

دانلود مقاله اصول ایمنی ... دانلود مقاله کامل درباره ... ملی ایمنی ساختمان ...

مقاله ایمنی ساختمان ها در برابر حریق :: دانلود فایل

مقاله مقاوم سازی سازه ها و حفاظت در برابر آتش (با استفاده از دانه های لیکا) در این مقاله جوانب مختلف علم حریق و مقاوم سازی و محافظت ساختمان ها در مقابل آتش و همچنین روش …

پاورپوینت اصول ایمنی ساختمان مسکونی

,پاورپوینت اصول ایمنی ساختمان مسکونی,دانلود رایگان مقاله

دانلود تحقیق درباره ایمنی و بهداشت کار - چهارگوش

ایمنی ساختمان: شرایط کارگاه استاندارد وسعت کارگاه برای هر فرد کارگر 12 متر مکعب است؛ و اگر فاصله زمین تا سقف 3 متر باشد، سطح مورد نیاز هر کارگر 4 متر مربع در نظر گرفته می‌شود.

دانلود پاورپوينت عوامل ايمني ساختمان در برابر زلزله

پاورپوینت عوامل ایمنی ساختمان در ... دانلود کامل ترین ... یک مقاله درباره طراحی ...

اصول ایمنی برق در ساختمان - dlbartar.com

ایمنی در برق در بررسی های انجام شده روی حوادث سایر کشورها ملاحظه می شود ، حوادث صنعت برق در کشورهای پیشرفته تقریبا نزدیک به صفر است و این دلیل اهمیت دادن به مسئله ایمنی و اجرای دقیق مقررات ایمنی در این کشورها می باشد .

دانلود کتاب اصول گودبرداري و ايمني گود - مهندسی عمران

دانلود پروژه کامل ساختمان ... مقاله دانلود ... رعایت اصول مهندسی و ایمنی ...

ایمنی و بهداشت در برق صنعتی

دانلود تحقیق درباره ... دانلود مقاله ايمني برق ... ايمني برق، ایمنی برق کشی ساختمان ...

ویتامین B2

پاورپوینت تکنولوژی تولید بهینه (OPTIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY)

ماتریس الگوریتم

دانلود مقاله ژنتيك مولكولي

ویتامین B2

طرح كسب و كار شركت كامپيوتري 20 ص

913 - بررسی زبان شناسی و اجزای آن و مروری بر نقشهای زبان

چگونگی تجسم ترکیبهای شطرنج How to Visualize Chess Combinations

آپاندیسیت

تحقیق درباره تئاتر چیست بررسی تاریخچه تئاتر در ایران